Živimo v nepredvidljivih časih, zato je pomembno, da smo na jutri pripravljeni. Tudi finančno. Pri sprejemanju odločitev naj vas zato vodi znanje.

Zavarovalnici Triglav in Triglav Skladih že več let pripravljamo raznovrstne vsebine za finančno izobraževanje strank, posebej mladih. 

S temi vsebinami preventivno svetujemo in pojasnjujemo temeljne pojme ter načela v zavarovalništvu in pri vlaganju v vrednostne papirje. Prav tako ozaveščamo o pomenu osebnih zavarovanj pri skrbi za finančno varnost. Z revijo Moje finance že več let sodelujemo tudi v projektu Finančna šola


Slepo zaupanje brez razumevanja je lahko dvorezen meč.

Vsaka spletna informacija namreč ni uporabna, nekatere so lahko neresnične in nam povzročijo več škode kot koristi. Vsaka investicija vključuje tveganje, tudi, če ga takoj ni opaziti, zato je pomembno, da se o naložbi najprej dobro poučite in se odločite zanjo šele, ko razumete, kako deluje. 

V nadaljevanju spoznajte, kako si lahko z nekaj drobnimi dejanji in upoštevanjem osnovnih pravil zagotovite večjo finančno varnost. 

7 zlatih pravil za osebne finance

  1. Preden se odločite za investicijo, najprej poskrbite za osnovno zaščito. Najboljše vrste zaščita je denarni rezervni sklad (navadno v depozitih), ki ga imate za nujne primere, med zaščito pa sodijo tudi življenjska in zdravstvena zavarovanja. Potem to osnovo nadgradite z razpršenimi naložbami.
  2. Zastavite si finančni cilj in naredite varčevalni načrt. Od vašega finančnega cilja je odvisno, katere vrste vlaganj so najboljše za vas. Izognite se črednemu nagonu in investiranju v nekaj samo zato, ker je trenutno v trendu. Sledite svojemu finančnemu cilju.
  3. »Kopiraj in prilepi« je ena izmed najslabših taktik vlaganja. Investiranje je zelo osebna zadeva, finančni cilji se od posameznika do posameznika razlikujejo, tako naj se tudi investicije. Ko vam naslednjič nekdo pove o odlični finančni priložnosti, se najprej vprašajte, kako bi se ta investicija skladala z vašim finančnim načrtom in cilji.
  4. Redni prilivi so vaša naložbena podlaga. Ne zapravljajte časa, energije in posledično denarja s tem, ko preračunavate, katera investicija vam bo dala največji donos. Raje se osredotočite na izgradnjo več različnih virov donosa/plemenitenja sredstev. 
  5. Ena neuspešna investicija še ne pomeni neuspeha. Pomembno je, da vaše celotno investiranje obrodi sadove in da vaši prihranki rastejo.
  6. Ne sedite in čakajte za računalnikom, tudi se ne ukvarjajte s špekulacijami, če in kdaj bo trg bolj ali manj donosen. Ta čas raje investirajte v povečanje svojih prihrankov.
  7. Ne investirajte v naložbene priložnosti, ki jih ne poznate. Osredotočite se na tiste, ki jih bolje poznate in o katerih več veste.

Oglejte si še več nasvetov.