Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2017

Prenesi celoten PDF dokument
Bonitetna ocena
“A”
Skupine Triglav s stabilno srednjeročno napovedjo

Bonitetni agenciji S&P Global Ratings in A.M. Best sta Skupini Triglav potrdili bonitetno oceno »A«, ki ima stabilno srednjeročno napoved.

Obračunana kosmata zavarovalna premija Skupine Triglav

+7 %

>

Poslovni izid Skupine Triglav pred obdavčitvijo

84,4 mio EUR

>

Kombinirani količnik v Skupini Triglav

93,9 %

>

Kosmati zneski škod Skupine Triglav

+6 %

>
Uprava

Pogovor s predsednikom Uprave Andrejem Slaparjem

Andrej Slapar ocenjuje dosežene poslovne rezultate in premike na vseh trgih. Predstavlja pričakovanja in prihodnje korake v regiji, kjer je Skupina Triglav utrdila svoj položaj.

Preberi pogovor

Uspešno uresničevanje razvojne strategije je v ospredju delovanja Uprave Zavarovalnice Triglav.

Uroš Ivanc, Tadej Čoroli, Barbara Smolnikar in Marica Makoter pod vodstvom Andreja Slaparja o ključnih izpolnjenih in načrtovanih ciljih. Oglejte si video.