Energija Skupine

Marica Makoter
Odprtost za ideje in skupno sodelovanje sta predpogoj za ustvarjalen razvoj. Šele tako lahko razumemo sodobnost in hkrati vstopamo v prihodnost.

Marica Makoter, Zavarovalnica Triglav, članica Uprave – delavska direktorica

Dragan Marković
Prepričan sem, da so nove tehnologije priložnost za vse generacije in celotno regijo. Odpirajo nam nove možnosti in ponujajo razvojno podporo.

Dragan Marković, Triglav Osiguranje, Beograd, predsednik izvršnega odbora

Edib Galijatović
Življenje je dinamično in inovativno. Postavlja nas pred povsem nova tveganja in potrebe po varnosti.

Edib Galijatović, Triglav Osiguranje, Sarajevo, predsednik Uprave

Mateja Geržina
S prenovljeno organizacijsko kulturo bomo še močneje povezani. Vemo, česa si želimo, in skupaj to lahko tudi dosežemo. Prvi koraki so za nami.

Mateja Geržina, Triglav INT, direktorica službe za kadrovske in splošne zadeve ter skladnost poslovanja

Biljana Lukić
Podpiram izmenjavo različnih stališč in raznolikost timov. Eden od drugega se lahko s tem veliko naučimo.

Biljana Lukić, Triglav Osiguranje, Banja Luka, vodja oddelka za marketing, komunikacije in odnose z javnostmi

Alenka Jančar
Digitalne in tradicionalne storitve se dopolnjujejo. Vidim jih kot povezano celoto in nenehno nadgrajevanje naših storitev.

Alenka Jančar, Zavarovalnica Triglav, vodja upravljanja blagovne znamke

Darko Popovski
Zadovoljen sem, da je vse več kroženja dobrih praks in timskega dela. Spodbude sodelavcev vsem veliko pomenijo. Inovativnost, zagnanost in izkušnje so temelj skupnega uspeha.

Darko Popovski, Triglav INT, regionalni menedžer