Kontakti za vlagatelje
+4 %
88,9 mio EUR
Čisti poslovni izid Skupine Triglav
+2 %
704,0 mio EUR
Kapital Skupine Triglav
92,8 %
-3,5 o.t.
Izboljšan kombinirani količnik premoženjskih zavarovanj Skupine Triglav
2. mesto
po likvidnosti in tržni kapitalizaciji na delniškem trgu Ljubljanske borze

Obračunana kosmata zavarovalna in sozavarovalna premija Skupine Triglav (v mio EUR)

Visoko bonitetno
oceno "A─"

sta Zavarovalnici Triglav, njeni hčerinski družbi Pozavarovalnici Triglav Re in s tem Skupini Triglav ponovno izdali bonitetni agenciji S&P in A.M.Best.

Izboljšana, pozitivna srednjeročna napoved

agencije S&P je osnovana na vodilnem tržnem položaju v regiji Adria, dobrih poslovnih obetih, kakovosti portfelja in čvrstem obvladovanju tveganj. Pozitivno napoved je ponovno potrdila agencija A.M.Best.

Andrej Slapar

Pogovor s predsednikom Uprave

Uspešno poslovanje v smeri strateških ciljev

Andrej Slapar v pogovoru predstavlja poslovne rezultate v jubilejnem, 115. poslovnem letu in prihodnje načrte Skupine Triglav.

Kako ocenjujete dosežene rezultate glede na zastavljene cilje in v primerjavi z letom prej?

Temeljna ugotovitev je, da smo uspešno uresničevali začrtano strategijo dobičkonosnosti in varnosti našega poslovanja, kar se še naprej odraža v naši finančni stabilnosti. Z izvajanjem prednostnih usmeritev smo dosegli rezultate, ki presegajo tiste iz leta 2014 in prav tako naše načrte. Naše zavarovalne družbe, zlasti zunaj Slovenije, so zbrale večji obseg zbrane zavarovalne in sozavarovalne premije Skupine. Napredovali smo na razvojno pomembnem področju zdravstvenih in pokojninskih zavarovanj, kjer smo tudi prevzeli Skupno pokojninsko družbo, sicer drugega največjega ponudnika prostovoljnih pokojninskih zavarovanj v Sloveniji.

Podatki o poslovanju Skupine Triglav

Naprej v mobilno prihodnost

Oglejte si zanimiv video o razvoju enostavnih in koristnih mobilnih aplikacij.

Z inovativnimi tehnologijami gradimo nove poti do večje varnosti zavarovancev.

Prvi v regiji Adria smo stopili na področje telematike. Za varnejšo vožnjo in prihranek pri avtomobilskem zavarovanju smo razvili brezplačno mobilno aplikacijo DRAJV.

Dostopno in uporabno sta zasnovani tudi nova aplikacija Triglav Vreme in aplikacija Triglav Škode, ki bo kmalu na voljo uporabnikom.