Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2018

Prenesi

Naše zgodbe

Preberi

Naši rezultati v 2018

+7 %
1.068,4 mio EUR

Obračunana kosmata zavarovalna premija Skupine Triglav

+15 %
97,5 mio EUR

Poslovni izid Skupine Triglav pred obdavčitvijo

91,8 %

Kombinirani količnik Skupine Triglav

Pogovor s predsednikom Uprave Andrejem Slaparjem

Andrej Slapar, predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav, ocenjuje poslovne rezultate leta 2018 in v pogovoru izpostavlja osrednje poudarke izvajanja novelirane strategije Skupine Triglav.

Kako ocenjujete poslovanje Skupine Triglav v letu 2018?

Zadovoljni smo, da je za nami ponovno uspešno leto. Ustvarili smo 97,5 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo, kar je 15 odstotkov več kot v predhodnem poslovnem letu.

Preberi pogovor

Vodilni v regiji Adria

Slovenija
1. mesto
35,4 %

tržni delež

Hrvaška
9. mesto
4,4 %

tržni delež

Bosna in
Hercegovina*
6. mesto
8,0 %

tržni delež

Srbija**
5. mesto
6,0 %

tržni delež

Črna gora***
1. mesto
37,9 %

tržni delež

Severna
Makedonija****
1. mesto
14,5 %

tržni delež

  • * Tržni delež Triglav Osiguranje, Sarajevo in Triglav Osiguranje, Banja Luka (podatki za prvo polletje 2018)
  • ** Podatki za 3. četrtletje 2018
  • *** Tržni delež Lovćen Osiguranje in Lovćen životna osiguranja
  • **** Tržni delež Triglav Osiguruvanje, Skopje in Triglav Osiguruvanje Život, Skopje
Rast smo dosegli v vseh zavarovalnih segmentih in na vseh zavarovalnih trgih.
Rast obračunane kosmate premije
Rast obračunane kosmate premije Skupine Triglav po trgih v milijonih EUR

Daleč gremo, da smo vam blizu.

Ortopedski center Artros v Ljubljani se je ponovno uvrstili med prejemnike priznanja odličnosti Triglava, Zdravstvene zavarovalnice, za zadovoljstvo strank. Da bi izkušnje in potrebe svojih zavarovancev še bolje spoznali ter na tej osnovi razvijali svoje produkte in partnerstva smo nadgradili spremljanje zadovoljstva svojih zavarovancev za dodatna zdravstvena zavarovanja.

Več

Primerjajte triletna gibanja podatkov Skupine Triglav.