• Gospodarska rast je pozitivno vplivala na rast zavarovalne premije na zavarovalnih trgih Skupine Triglav, kjer so se nadaljevale zahtevne konkurenčne razmere.
  • Rast premije smo dosegli v vseh zavarovalnih segmentih in na vseh zavarovalnih trgih.
  • Vodilni položaj smo ohranili v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji ter izboljšali tržni delež v Srbiji.
  • Manjše število in intenzivnost množičnih škodnih dogodkov kot leto prej.
  • Višja rast zavarovalne premije od rasti obratovalnih stroškov zavarovalne dejavnosti.
  • Nizke ravni obrestnih mer še naprej znižujejo donose od naložb.

Poslovni izid pred obdavčitvijo v milijonih EURSestava konsolidirane zavarovalne premije Skupine Triglav po segmentihSestava konsolidirane zavarovalne, sozavarovalne in pozavarovalne premije Skupine Triglav po trgihKombinirani količnik Skupine TriglavObračunani kosmati zneski škod in obračunana kosmata zavarovalna premija Skupine Triglav v milijonih EURStruktura naložb Skupine Triglav na zadnji dan leta 2018


Prenesi celotno poglavje Poslovanje Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav