• Produkte smo nadgrajevali v celovite rešitve z uporabo sodobnih tehnologij in pri tem stremeli k odlični uporabniški izkušnji.
  • Z raziskavami in analizo podatkov smo poglobili razumevanje potreb strank, pospešeno smo razvijali digitalne prodajno-komunikacijske in distribucijske kanale ter širili pogodbeno prodajno mrežo zunaj matičnega trga.
  • Odprli smo digitalni center Triglav Lab v Ljubljani.
  • Strankam smo zagotavljali še več dodatnih storitev in ugodnosti, v uspešne trženjske ter prodajne akcije smo vključevali inovativne rešitve.
  • Spoštovali smo zahteve novih regulativ za višje standarde pri poslovanju s strankami in boljšo zaščito njihovih interesov.
  • Krepili smo svojo prisotnost na obstoječih trgih in pospešeno razvijali priložnosti na novih.

Naše aktivnosti so osredotočene k stranki in v poznavanje njenih potreb ter naravnane v nadgradnjo produktov in storitev. Vodimo jih interdisciplinarno iz matične družbe in s tvornim sodelovanjem vseh družb v Skupini Triglav.

Osredotočenost na stranko kot stalen procesStrankam omogočamo, da za dostop do naših produktov in storitev izberejo komunikacijsko in prodajno pot, ki jim najbolj ustreza. Pri tem si prizadevamo za skladno uporabniško izkušnjo prek vseh kanalov in skozi celotno storitev.

Vsekanalni pristop k stranki


Prenesi celotno poglavje Razvojne in prodajne aktivnosti