• Skupina Triglav in Zavarovalnica Triglav, d.d., sta nadaljevali dobičkonosno in varno poslovanje ter presegli načrtovane poslovne rezultate.
  • Skupina Triglav je prenovila strategijo do leta 2022 ter politiko upravljanja kapitala in dividendno politiko.
  • Ohranila je ugodno bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo.
  • Vodilni položaj v regiji Adria je še okrepila, na slovenskem trgu ga je ohranila.
  • Na vseh zavarovalnih trgih in v vseh segmentih zavarovalne dejavnosti je dosegla premijsko rast.
  • Za nadaljevanje stabilne donosnosti in uresničevanje zastavljenih načrtov sta v teku poglabljanje osredotočenosti poslovanja na stranko in prenova organizacijske kulture.

Ključni podatki o poslovanju Skupine Triglav

 
 
 
 

v milijonih EUR


2018

2017

2016

Indeks

 

 

 

 

2018/2017

2017/2016

Obračunana kosmata zavarovalna, sozavarovalna in pozavarovalna premija

1.068,4

999,9

936,0

107

107

Čisti prihodki od zavarovalnih premij

951,8

891,2

849,6

107

105

Obračunani kosmati zneski škod

679,6

642,2

606,0

106

106

Čisti odhodki za škode

626,6

620,0

577,1

101

107

Kosmati obratovalni stroški

288,8

274,0

277,1

105

99

Poslovni izid pred obdavčitvijo

97,5

84,4

95,1

115

89

Čisti poslovni izid

80,8

69,7

82,3

116

85

Čisti poslovni izid lastnikov obvladujoče družbe

80,7

69,3

81,9

116

85

Kombinirani količnik

91,8 %

93,1 %

92,9 %

99

100

Stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij na zadnji dan leta

2.713,1

2.732,2

2.660,8

99

103

Kapital na zadnji dan leta

746,9

756,6

744,3

99

102

Kapital lastnikov obvladujoče družbe na zadnji dan leta

744,6

749,8

734,0

99

102

Čista dobičkonosnost kapitala

10,8 %

9,3 %

11,4 %

116

82

Čista dobičkonosnost kapitala lastnikov obvladujoče družbe

10,8 %

9,3 %

11,5 %

116

81

Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)*

32,75

32,98

32,28

99

102

Čisti dobiček na delnico (v EUR)

3,56

3,07

3,62

116

85

Število zaposlenih na zadnji dan leta

5.166

5.151

5.046

100

102

Ključni podatki o poslovanju Zavarovalnice Triglav

 
 
 
 

v milijonih EUR


2018

2017

2016

Indeks

 

 

 

 

2018/2017

2017/2016

Obračunana kosmata zavarovalna, sozavarovalna in pozavarovalna premija

660,2

622,0

593,1

106

105

Čisti prihodki od zavarovalnih premij

551,9

522,1

509,8

106

102

Obračunani kosmati zneski škod

421,0

411,3

391,2

102

105

Čisti odhodki za škode

359,9

376,3

350,7

96

107

Kosmati obratovalni stroški

174,4

167,7

164,5

104

102

Poslovni izid pred obdavčitvijo

78,5

73,8

83,4

106

88

Čisti poslovni izid

65,5

62,5

75,3

105

83

Kombinirani količnik

86,1 %

87,9 %

87,9 %

98

100

Stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij na zadnji dan leta

2.061,4

2.103,4

2.076,3

98

101

Kapital na zadnji dan leta

560,1

571,4

563,4

98

101

Čista dobičkonosnost kapitala

11,6 %

11,0 %

13,8 %

105

80

Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)

24,64

25,13

24,78

98

101

Čisti dobiček na delnico (v EUR)

2,88

2,75

3,31

105

83

Število zaposlenih na zadnji dan leta

2.290

2.285

2.335

100

98


Prenesi celotno poglavje Skupina Triglav in Zavarovalnica Triglav v letu 2018

Kontakt za vprašanja o vsebini pričujočega poročila:

Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Tomaž Žust, direktor službe za strateško načrtovanje in kontroling
Telefon: ++386 (1) 47 47 449
Faks: ++386 (1) 23 16 456
Elektronski naslov: tomaz.zust@triglav.si