Zavarovalnica Triglav od leta 2009 uporablja mednarodne smernice trajnostnega poročanja GRI (Global Reporting Initiative). S poročanjem po zadnjih Globalnih standardih GRI je Letno poročilo Zavarovalnice Triglav in Skupine Triglav za leto 2018 tako skladno tudi z zahtevami Evropske direktive glede razkritja nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti nekaterih velikih podjetij in skupin, ki je v slovenski pravni red vstopila v letu 2017. Zahteve iz Izjave o nefinančnem poslovanju po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1J) uresničujemo skozi celotno letno poročilo v obliki sklicev na razkritja GRI, in sicer:

  • Informacije, opis politik in rezultate politik o okoljskih, družbenih in kadrovskih zadevah, spoštovanju človekovih pravic ter zadevah, povezanih z bojem proti korupciji in podkupovanju, predstavljamo v poglavju 12. Trajnostni razvoj v Skupini Triglav.
  • Glavna tveganja, povezana s prej naštetimi področji, navajamo v poglavjih Upravljanje tveganj, 11. Razvojne in prodajne aktivnosti ter 12. Trajnostni razvoj v Skupini Triglav.
  • Opis poslovnega modela oz. modela ustvarjanja vrednosti Skupine Triglav predstavljamo v poglavju 2. Skupina Triglav in Zavarovalnica Triglav v letu 2018.
  • Opis politik raznolikosti, ki se izvajajo v zvezi z upravnimi, poslovodnimi in nadzornimi organi, je razviden v poglavju 5. Izjava o upravljanju.