• Nadzorni svet je pozitivno ocenil usposobljenost in primernost posameznih članov Uprave in Uprave kot kolektivnega organa in za mandatno obdobje petih let ponovno imenoval Andreja Slaparja za predsednika Uprave ter Uroša Ivanca in Tadeja Čorolija za člana Uprave.
  • Za krepitev poslovnega razvoja in konkurenčnega položaja odvisnih zavarovalnih družb v tujini smo uvedli strategiji obdelave trgov in razvoja produktov. Na novih trgih smo sledili strategijama razvoja trgov ter diverzifikacije ponudbe.
  • Okrepili smo medsebojno sodelovanje med družbami pri uresničevanju strateških ciljev in projektov.
  • Načrtujemo tesnejše sodelovanje med dejavnostmi v Skupini.

Organi upravljanja Zavarovalnice Triglav

Upravljanje zavarovalnice poteka po dvotirnem sistemu. Organi upravljanja so: Skupščina družbe, Uprava in Nadzornisvet. Delujejo skladno z zakoni in drugimi predpisi, Statutom ter svojimi poslovniki. Statut družbe je objavljen na spletnem mestu www.triglav.eu.

Dvotirno upravljanje Zavarovalnice Triglav

Dvotirno upravljanje Zavarovalnice Triglav


Predstavitev vodstva Zavarovalnice Triglav

Ob koncu leta 2018 so Upravo Zavarovalnice Triglav sestavljali:

  • Andrej Slapar, predsednik,
  • Uroš Ivanc, član,
  • Tadej Čoroli, član,
  • Barbara Smolnikar, članica,
  • Marica Makoter, članica in delavska direktorica.


Od leve proti desni: Andrej Slapar, Barbara Smolnikar, Tadej Čoroli, Marica Makoter, Uroš Ivanc

Prenesi celotno poglavje Izjava o upravljanju