• Poročilo Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2018 in
  • Mnenje Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2018

Predstavitev Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav


Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav, d.d., v letu 2018 od leve proti desni: Žiga Škerjanec, Boštjan Molan, Peter Celar, Andrej Adoljšek, Mario Gobbo, Ivan Sotošek, Nataša Damjanovič, Milan Tomaževič, Igor Stebernak

Prenesi celotno Poročilo Nadzornega sveta