Skupina Triglav je vodilna zavarovalno-finančna skupina v Sloveniji in regiji Adria ter ena vodilnih v jugovzhodni Evropi. Posluje na sedmih trgih v šestih državah.Družbe v Skupini Triglav, ki izvajajo temeljni dejavnosti Skupine oziroma te dejavnosti podpirajoZavarovalništvo
Upravljanje premoženja
Drugo
Slovenija
 • Zavarovalnica Triglav, d.d.
 • Pozavarovalnica Triglav Re, d.d.
 • Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
 • Skupna pokojninska družba, d.d.
 • Triglav Skladi, d.o.o.
 • Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d.
 • Trigal, d.o.o.
 • Triglav INT, d.d.
 • Triglav Svetovanje, d.o.o.
 • Triglav Avtoservis, d.o.o.
 • Triglavko, d.o.o.
Hrvaška
 • Triglav Osiguranje, d.d., Zagreb


 • TRI-LIFE, d.o.o.
Srbija
 • Triglav Osiguranje, a.d.o., Beograd


 • Triglav Savetovanje, d.o.o.
Črna gora
 • Lovćen Osiguranje, a.d., Podgorica
 • Lovćen životna osiguranja, a.d., Podgorica


 • Lovćen Auto, d.o.o.
Bosna in Hercegovina
 • Triglav Osiguranje, d.d., Sarajevo
 • Triglav Osiguranje, a.d., Banja Luka
 • Društvo za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom, a.d., Banja Luka
 • PROF-IN, d.o.o.
 • Triglav Savjetovanje, d.o.o.
 • Triglav Auto, d.o.o.
 • Autocentar BH, d.o.o.
 • Unis automobili i dijelovi, d.o.o.
Severna Makedonija
 • Triglav Osiguruvanje, a.d., Skopje
 • Triglav Osiguruvanje Život, a.d., Skopje
Shematski prikaz odvisnih in pridruženih družb v Skupini Triglav in delež v kapitalu na 31. 12. 2018
Prenesi celotno poglavje Dejavnosti, trgi in položaj Skupine Triglav