Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2019

Dejavnosti, trgi in položaj Skupine Triglav

Skupina Triglav je vodilna zavarovalno-finančna skupina v Sloveniji in regiji Adria ter ena vodilnih v jugovzhodni Evropi. Poslujemo na sedmih trgih v šestih državah, preko partnerskega povezovanja s tujimi družbami za zavarovalno posredovanje in zastopanje ter pozavarovanja pa poslujemo v širšem mednarodnem okolju.

Strateški dejavnosti
Zavarovalništvo
Upravljanje premoženja
Premoženje
Lastni zavarovalni portfelj (kritno premoženje in kritni skladi)
Življenje
Pokojnine
Vzajemni skladi in individualno upravljanje premoženja
Zdravje
Pozavarovanje
Pokojninski skladi


Tržni delež zavarovalnic v regiji Adria v letih 2018 in 2017 (v odstotkih)*

*Podatki za leto 2019 še niso na razpolago.
Vir: Izračun Zavarovalnice Triglav na podlagi podatkov nacionalnih agencij za zavarovalni nadzor in zavarovalnih združenj

Družbe v Skupini Triglav, ki izvajajo temeljni dejavnosti Skupine oziroma te dejavnosti podpirajo

  Zavarovalništvo Upravljanje premoženja Drugo
Slovenija
 • Zavarovalnica Triglav, d.d.
 • Pozavarovalnica Triglav Re, d.d.
 • Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
 • Triglav, pokojninska družba, d.d.
 • Triglav Skladi, d.o.o.
 • Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d.
 • Trigal, d.o.o. 
 • Triglav INT, d.d.
 • Triglav Svetovanje, d.o.o.
 • Triglav Avtoservis, d.o.o.
 •  Triglavko, d.o.o.
Hrvaška
 • Triglav Osiguranje, d.d., Zagreb

 • Triglav Savjetovanje, d.o.o.
Srbija
 • Triglav Osiguranje, a.d.o., Beograd

 • Triglav Savetovanje, d.o.o.
Črna gora

 
 • Lovćen Osiguranje, a.d., Podgorica
 • Lovćen životna osiguranja, a.d., Podgorica
 

 • Lovćen Auto, d.o.o.
Bosna in 
Hercegovina
 • Triglav Osiguranje, d.d., Sarajevo
 • Triglav Osiguranje, a.d., Banja Luka

 • PROF-IN, d.o.o.
 • Društvo za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom, a.d., Banja Luka
 • Triglav Savjetovanje, d.o.o.
 • Autocentar BH, d.o.o.


Severna
Makedonija
 • Triglav Osiguruvanje, a.d., Skopje
 • Triglav Osiguruvanje Život, a.d., Skopje
 • Triglav penzisko društvo, a.d., Skopje