Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2019

Delnica in delničarji Zavarovalnice Triglav

  • Celotna donosnost delnice Zavarovalnice Triglav je ob koncu leta znašala 17,4 odstotka. 
  • Bonitetni agenciji sta Skupini Triglav ponovno dodelili visoko bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo. 
  • Uspešno smo izdali novo podrejeno obveznico, ki nadomešča obveznico z dospelostjo v letu 2020.
  • Aktivnostim za boljšo likvidnost naše delnice smo dodali storitev vzdrževanja likvidnosti, ki na Ljubljanski borzi prej ni bila na voljo.
  • Med večjimi lastniki ni vidnejših sprememb, ostalo lastništvo delnic ostaja mednarodno razpršeno. 

Osnovni podatki o delnici Zavarovalnice Triglav

Postavke31. 12. 201931. 12. 201831. 12. 2017
Najvišji zaključni tečaj v letu35,4034,5029,30
Najnižji zaključni tečaj v letu29,5023,2121,80
Zaključni tečaj33,3030,3028,90
Knjigovodska vrednost delnice (matična družba)25,5324,6425,13
Knjigovodska vrednost delnice (konsolidirani podatki)34,7332,7532,98
Čisti dobiček na delnico (konsolidirani podatki)3,693,563,07
Tržna kapitalizacija757.080.428688.874.984657.045.777
Povprečni dnevni promet135.518176.495166.345
Dividenda na delnico za preteklo letoŠe ni določeno2,502,50
Število delnic22.735.14822.735.14822.735.148
Odstotek delnic v prostem prometu30,87 %30,89 %31,04 %
Borza trgovanjaLjubljanska borza - LJSE
ISIN kodaSI0021111651
Oznaka delniceZVTG
BloombergZVTG SV
ReutersZVTG.LJ
Bonitetna ocena (S&P Global Ratings, AM Best)
»A«, stabilna srednjeročna napoved
»A«, stabilna srednjeročna napoved»A«, stabilna srednjeročna napoved


Deset največjih delničarjev Zavarovalnice Triglav na 31. 12. 2019 in njihov lastniški delež 

Pregled dividend, izplačanih za poslovna leta 2016–2019

Postavke2019201820172016
Znesek dividend (v EUR)Še ni določeno56.837.87056.837.87056.837.870
Dividenda na delnico (v EUR)Še ni določeno2,502,502,50
Skupščina delničarjev26. 5. 202028. 5. 201929. 5. 201830. 5. 2017

Informacije za delničarje:

Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Helena Ulaga Kitek, Strokovna vodja odnosov z vlagatelji
Telefon: ++386 (1) 47 47 331
Elektronski naslov: investor.relations@triglav.si