Tradicija ali prihodnost? Združujemo oboje.

Tradicija ali prihodnost?

100,9 mio EUR

Poslovni izid pred obdavčitvijo Skupine Triglav

1.184,2 mio EUR

Obračunana kosmata zavarovalna premija Skupine Triglav

»A«

Bonitetna ocena s stabilno srednjeročno napovedjo

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d.,
2019

Prenesi PDF

Združujemo oboje.

91,5 %

Kombinirani količnik Skupine Triglav

10,9 %

Čista dobičkonosnost kapitala Skupine

52,6 %

Delež zelo zavzetih zaposlenih v Skupini Triglav

Ustvarjati varnejšo prihodnost je poslanstvo Skupine Triglav.

V zdajšnjih razmerah nas še toliko bolj povezuje. Z združevanjem sodobnih tehnologij in znanja naših zaposlenih ter dobrih medsebojnih odnosov mu ostajamo predani tudi v prihodnje.

Za dosežke v našem jubilejnem, 120. letu se zahvaljujemo zaposlenim, delničarjem, strankam in vsem partnerjem. Za požrtvovalnost smo še posebej hvaležni vsem, ki v teh dneh skrbite za naše zdravje, vsakdanjo oskrbo in varnost.

Nagovor predsednika Uprave
Zavarovalnice Triglav

Uspešno poslovanje Skupine v obeh temeljnih dejavnostih

Rast premije smo dosegli na vseh zavarovalnih trgih regije Adria, obseg sredstev v vzajemnih skladih pa povečali za 68 odstotkov. Dejavno izvajamo strateške usmeritve, začrtane v strategiji do leta 2022.

Preberi več

Andrej Slapar

predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav

Trdno na vodilnem mestu v regiji Adria

Slovenija

1. mesto 35,5 % tržni delež
+10 % obračunane premije***

Hrvaška

8. mesto 4,6 % tržni delež
+14 % obračunane premije***

Srbija

5. mesto 6,4 % tržni delež*
+19 % obračunane premije***

Črna gora

1. mesto 38,7 % tržni delež
+11 % obračunane premije***

Bosna in Hercegovina

6. mesto 7,7 % tržni delež**
+9 % obračunane premije***

Severna Makedonija

1. mesto 13,8 % tržni delež
+1 % obračunane premije***
  • * Podatki za obdobje 1–9 2019
  • ** Podatki za obdobje 1–6 2019
  • *** Podatek prikazuje rast obračunane kosmate zavarovalne premije Skupine Triglav na posameznem trgu.
Varujemo dobre podjetniške zgodbe
Video Triglav
Oglejte si video

EKWB, od mladega inovatorja do vodilnega podjetja v svetu

Spoznajte visokotehnološko podjetje EKWB in njegovega ustanovitelja Edvarda Königa. Kot prvi v regiji Adria varujemo dobre poslovne zgodbe tudi z zavarovanjem kibernetske zaščite za mala in srednje velika podjetja.