Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2023

Išči po poročilu

Letno poročilo Skupine Triglav in
Zavarovalnice Triglav, d.d., 2023

Pripravljeni.
365.

Neuradna različica integriranega Letnega poročila.

Prenesi PDF Prenesi iXBRL
Squares

V okolju, ki se naglo spreminja, ohranjamo odpornost, povečujemo svojo odzivnost in prilagodljivost naše ponudbe. Ključni za razširjeno poslovanje Skupine in visoko raven zadovoljstva strank so naši zaposleni. Spoznajte njihove zgodbe ob dogodkih, ki so zaznamovali leto 2023.

Ključni podatki o poslovanju Skupine Triglav

Celotni obseg
poslovanja

1.780,2mio. EUR

Poslovni izid
pred obdavčitvijo

21,1mio. EUR

Bonitetna
ocena

»A« stabilna srednjeročna napoved

Kombinirani količnik
Premoženje in Zdravje

101,6%

Donosnost novega posla
Življenje in pokojnine

14,6%

Količnik kapitalske
ustreznosti

200%

Nagovor predsednika

»Povečali smo obseg poslovanja in že osmič zapored pridobili bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo. Poslovali smo dobičkonosno in varno ter v zahtevnih razmerah dokazali našo prilagodljivost in odpornost.«

Andrej Slapar predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav
Več
Andrej Slapar predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav
Squares

Strategija in načrti

Uspešno nadaljujemo preobrazbo v zavarovalno-finančno skupino, povsem osredotočeno na stranko. Poenostavljamo kompleksne procese in skrbno upravljamo vire naše rasti.

Več
Squares

Trajnostni razvoj v Skupini Triglav

Napredovali smo na vseh štirih ključnih področjih naših strateških ambicij ESG.

Več

Ogljični odtis
na zaposlenega

1,54 t CO2e

NPS Skupine Triglav (ohranjeno visoko zadovoljstvo strank)

73

Delež žensk v Skupini Triglav na 1. in 2. menedžerski ravni pod Upravo

43 %

delež ESG obveznic v dolžniških vrednostnih papirjih

11,1 %