Odsev
jutrišnjega
dne.

Dobrodošli. V Letnem poročilu Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav združujemo finančne ter okoljske, družbene in upravljavske vidike našega poslovanja.

Prenesi PDF Prenesi iXBRL
Marija Judež, Mladi up 2022

V današnjih korakih se kaže jutrišnji dan.

Spoznaj Marijino zgodbo in druge, ki nam utirajo nove poti.

V svetu, polnem izzivov, ponujamo nove, prilagodljive rešitve. S strankami nas povezuje vse več stičnih točk in inovativnih pristopov. Bogatimo njihovo izkušnjo. Razvijamo podjetniško inoviranje. Digitaliziramo notranje procese. Gradimo partnerstva in storitvene ekosisteme. Celostno skrbimo za zdravje in varnost zaposlenih ter zagnano spodbujamo talente.

Ključni podatki o poslovanju Skupine Triglav

Poslovni izid pred obdavčitvijo

134,5 mio. EUR
2021: 132,6 mio. EUR

Celotni prihodki

1.599,3 mio. EUR
2021: 1.455,1 mio. EUR

Kombinirani količnik

88,1 %
2021: 88,9 %

Obračunana zavarovalna, sozavarovalna in pozavarovalna premija

1.479,6 mio. EUR
2021: 1.353,0 mio. EUR

Zadovoljstvo strank
(indeks NPS)

77
2021: 73

Delež trajnostnih naložb s fiksnim donosom v obvezniškem portfelju

10,0 %
2021: 8,1 %
Krepitev obsega poslovanja in dobička

»Naredili smo pomembne razvojne korake in dosegli dobre rezultate, ki potrjujejo robustnost našega poslovnega modela ter prilagodljivost in uspešnost začrtane strategije.«

Andrej Slapar predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav
Preberi nagovor predsednika Uprave

Uresničujemo strateške ambicije ESG

Razširili smo ponudbo in storitve, s katerimi spodbujamo družbeno in okoljsko korist. V poslovne procese v zavarovalništvu in upravljanju premoženja vgrajujemo vidike ESG. Našo osredotočenost na spremenjene potrebe strank odraža visoka raven njihovega zadovoljstva.

Preberite več

Poslovanje
Skupine Triglav in
Zavarovalnice Triglav

Povečanje zavarovalne premije smo dosegli na vseh trgih in v vseh segmentih. Naložbeni portfelj ostaja visokokakovosten in mednarodno razpršen.

Preberi več o poslovanju v letu 2022

Oglejte si tudi:

Razvojne aktivnosti

Poslovne ekosisteme smo dopolnili z novimi storitvami in povečali število točk za interakcijo s strankami. Za celovito reševanje njihovih potreb digitaliziramo in avtomatiziramo procese.

Preberi več

Strategija in načrti Skupine Triglav

Vizijo Skupine Triglav, usmerjeno v ustvarjanje izjemne uporabniške izkušnje, udejanjamo z razvojnimi aktivnostmi. V ospredju sta prehajanje iz zavarovalniškega v storitveni poslovni model z več ekosistemi ter nadaljevanje digitalne transformacije.

Preberi več

Delnica in delničarji

Že sedmo leto zapored smo pridobili bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo. Delnica ZVTG je dosegla 4,5-odstotno celotno donosnost in 10,7-odstoten dividendni donos.

Preberi več

Upravljanje tveganj

Ohranili smo dobro kapitalsko moč in likvidnost. Uspešno smo obvladovali povečana tržna in zavarovalna tveganja zaradi povišane inflacije in obrestnih mer. Nadgradili smo upravljanje trajnostnih tveganj in tveganj informacijske varnosti.

Preberi več

Pri izdelavi spletnega mesta smo upoštevali energetsko učinkovitost.