Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2022

Razvojne aktivnosti

  • Na vseh trgih smo povečali število točk za interakcijo s strankami in krog izvajalcev asistenčnih storitev. Nadgrajevali smo sodelovanje s partnerji in jih vključevali v svoje platformne rešitve.
  • Poslovne ekosisteme smo dopolnili z novimi storitvami in jih uskladili s prenovljenim lojalnostnim programom Triglav komplet.
  • Za celovito reševanje potreb stranke v trenutku, ko potrebe nastopijo, smo nadaljevali z digitalizacijo in avtomatizacijo asistenčnih, prodajnih in škodnih postopkov ter komunikacijskih procesov.
  • Po številnih novostih izstopata digitalna prodaja in trženje, saj smo digitalno platformo za enostavno elektronsko poslovanje s strankami nadgradili v skladu z najnovejšimi smernicami, delovati je začel tudi virtualni asistent TRIA.
  • Produktni razvoj in cenovne politike smo prilagajali personaliziranim rešitvam in makroekonomskih gibanjem.
  • Vstopili smo v partnerstva v tretjih državah, tudi mednarodne posredniške družbe vse bolj prepoznavajo kakovost in prilagodljivost naših storitev.
  • Prenovili smo notranjo organiziranost za lažje uresničevanje strateških ciljev in ambicij.
  • Stekel je pilotni projekt za vzpostavljanje hibridnega delovnega mesta.
  • Nadaljevali smo centralizacijo IT-infrastrukture s ciljem, da v hibridni oblak Skupine do leta 2025 vključimo 11 družb v Skupini.

razvojnasa pot k celostni izkusnji stranke webV ospredju razvojnih aktivnosti Skupine, katerih nosilci so strokovna področja v matični družbi, je bilo uresničevanje strateških usmeritev s posebnim poudarkom na doseganju izjemne uporabniške izkušnje stranke, digitalni transformaciji in razvoju storitveno naravnanih poslovnih ekosistemov. Zastavljene cilje smo uspešno izpolnili. Pri tem smo v razvoj produktov in storitev vgradili trajnostne vidike in regulatorne spremembe.

Osredotočeni na potrebe strank in postavljanje standarda izjemne uporabniške izkušnje smo stremeli k odzivnosti, enostavnosti in zanesljivosti storitev, produktov in procesov. Nadaljevali smo prenos produktov in dobrih praks v Skupini ter s poenotenim tržnim nastopom dosegali sinergijske učinke. 

Poslovni ekosistemi

Osnovni gradnik naših ekosistemov so s povezanimi storitvami razširjene asistenčne storitve, osnovane na visokokakovostnih partnerstvih ter podprte s sodobnimi informacijskimi in digitalnimi rešitvami. Ekosisteme gradimo na področjih zdravja, dobrega počutja, mobilnosti, bivanja ter finančnih storitev, povezujemo jih s prenovljenim lojalnostnim programom Triglav komplet.

razvojposlovni ekosistemi stweb