Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2022

Kontakti

Podatki za stik za vprašanja o vsebini pričujočega poročila

Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Blaž Kmetec, Izvršni direktor za finance in kontroling
Elektronski naslov: blaz.kmetec@triglav.si 

Informacije za delničarje

Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Helena Ulaga Kitek, Vodja oddelka Upravljanje odnosov z investitorji
Telefon: ++386 (1) 47 47 331
Elektronski naslov: investor.relations@triglav.si