Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2022

Pobuda Zavarujmo prihodnost

sdg1417V današnjih korakih odseva jutrišnji dan. Skupaj s partnerji smo pri uresničevanju globalnih ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov SDG združeni v pobudi Zavarujmo prihodnost. Z društvom Morigenos za proučevanje delfinov se pridružujemo SDG cilju 14.1 – Do leta 2025 preprečiti in občutno zmanjšati vsakovrstno onesnaževanje morja, zlasti zaradi dejavnosti na kopnem, morskih naplavin in onesnaževanja s hranili, ter cilju 17.16 – Krepiti globalno partnerstvo za trajnostni razvoj. 

18Na pragu poletja, 8. junija, praznujemo svetovni dan oceanov. Delfini veljajo za bioindikatorje – naravne pokazatelje stanja morskega okolja. Ker živijo zelo dolgo in so na vrhu prehranjevalnega spleta, lahko prek preučevanja in spremljanja populacije delfinov posredno spremljamo stanje okolja, v katerem živijo.

Center o delfinih društva Morigenos

S finančnim prispevkom smo podprli ustanovitev Centra o delfinih društva Morigenos, ki bo svoja vrata odprl 21. junija 2023*. Izobraževalno-raziskovalni center na Tartinijevem trgu v Piranu bo namenjen interaktivnemu spoznavanju življenja delfinov**.

11

Kaj veste o delfinih v našem morju?

  • V severnem Jadranu je bilo do sedaj zabeleženih 9 vrst kitov, med katere spadajo tudi delfini.
  • Velika pliskavka (Tursiops truncatus) je edina stalna vrsta delfinov, ki prebiva v slovenskem morju. Doslej so v Tržaškem zalivu foto-identificirali že prek 400 osebkov.
  • Sluh je njihov glavni čut. S pomočjo zvoka se delfini sporazumevajo, orientirajo in lovijo. 
  • Delfini nikoli zares ne spijo, temveč le počivajo. Takrat izklopijo polovico možganov, z drugo polovico pa skrbijo za to, da plavajo, dihajo ter pazijo na svojo okolico in morebitne nevarnosti.

Kaj lahko naredimo za delfine?

  • Na obali in v morju ne odlagajmo odpadkov. Zaužiti odpadki lahko povzročijo notranje poškodbe delfinov, celo smrt. 
  • V kolikor opazimo delfine, ko smo s plovilom na morju, upočasnimo ali ustavimo plovilo v njihovi bližini. 
  • V bližini delfinov se ne zadržujemo več kot 15 minut.
  • Delfinom se ne približamo na manj kot 100 metrov, prav tako se ne približamo delfinom z mladiči. 
  • Kadar v našem morju opazimo delfine ali druge vrste kitov, to čimprej sporočimo na Morigenos – slovensko društvo za morske sesalce – na telefonsko številko 031 77 10 77.

Za informacije o delfinih in uporabljene fotografije se zahvaljujemo društvu Morigenos.

*Projekt je bil izbran na Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja “LAS Istre” (2021). Operacijo sofinancirata Evropski sklad za regionalni razvoj in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

**Zavarovalnica Triglav je kot sponzor Centra o delfinih prispevala finančna sredstva za interaktivne prikaze življenja delfinov.