Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2023

Išči po poročilu

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2023

Kontakti


Podatki za informacije o vsebini pričujočega poročila

Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Blaž Kmetec, izvršni direktor za finance in kontroling
Elektronski naslov: blaz.kmetec@triglav.si


Informacije za delničarje

Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Helena Ulaga Kitek, direktorica službe Upravljanje odnosov z investitorji
Telefon: ++386 (1) 47 47 331
Elektronski naslov: investor.relations@triglav.si