Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2023

Išči po poročilu

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2023

Delnica in delničarji Zavarovalnice Triglav

  • Delnica Zavarovalnice Triglav je dosegla 7,8-odstotno celotno donosnost.
  • Skupini Triglav je bila ponovno, že osmič zapored, dodeljena bonitetna ocena »A« s stabilno srednjeročno napovedjo. 
  • V lastniški sestavi Zavarovalnice ni bilo bistvenih sprememb. 
  • V zahtevnih poslovnih razmerah je bila dodatna pozornost namenjena obveščanju in odprtim stikom z investitorji, delničarji in analitiki. 

Z delnico Zavarovalnice Triglav (ZVTG), ki je uvrščena v Prvo kotacijo Ljubljanske borze, se na borznem trgu trguje že od konca leta 2008. Družba je bila glede na tržno kapitalizacijo tudi v letu 2023 četrta največja slovenska borzna družba. Njena tržna kapitalizacija v višini 788,9 milijona evrov (indeks 101) je predstavljala 17 odstotkov delniškega trga Ljubljanske borze. 

Osnovni podatki o delnici Zavarovalnice Triglav (v evrih)

Postavke

2023

2022

Najvišji zaključni tečaj v letu

40,30

41,40

Najnižji zaključni tečaj v letu

29,20

31,40

Zaključni tečaj na zadnji dan leta

34,70

34,50

Knjigovodska vrednost delnice (matična družba)*

29,44

28,98

Knjigovodska vrednost delnice (konsolidirani podatki)*

39,19

39,45

Čisti poslovni izid na delnico (konsolidirani podatki)*

0,71

-0,30

Tržna kapitalizacija na zadnji dan leta

788.909.636

784.362.606

Povprečni dnevni promet (brez svežnjev)

102.764

113.291

Izplačana dividenda na delnico v letu

2,50

3,70

Število delnic

22.735.148

22.735.148

Odstotek delnic v prostem prometu

30,73 %

30,73 %

Borza trgovanja

Ljubljanska borza - LJSE

ISIN koda

SI0021111651

Oznaka delnice

ZVTG

Bloomberg

ZVTG SV

Reuters

ZVTG.LJ

Bonitetna ocena (S&P Global Ratings, AM Best)

»A«, stabilna srednjeročna napoved

»A«, stabilna srednjeročna napoved

* Pojasnila glede učinkov prehoda na uporabo računovodskih standardov MSRP 17 in MSRP 9 so prikazani v računovodskem delu letnega poročila v točki 2.6.