Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2023

Išči po poročilu

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2023

Razvojne aktivnosti

  • Visokokakovostne asistenčne storitve dopolnjujemo s hibridnimi storitvenimi sistemi in celovitimi ekosistemskimi rešitvami, zasnovanimi na sodelovalnih platformah.
  • Z uporabo umetne inteligence smo izboljšali uporabniško izkušnjo našega virtualnega asistenta TRIA.  Inovacija pa je obenem Zavarovalnico Triglav umestila na vodilno mesto v regiji pri uporabi umetne inteligence v zavarovalništvu. 
  • Dvanajst vzajemnih skladov smo preoblikovali na način, da so pri njihovem upravljanju upoštevani trajnostni vidiki naložb. 
  • Z novimi aplikativnimi rešitvami smo optimizirali oglede in ocene premoženjskih škod in omogočili takojšen obračun in nakazilo odškodnine po izvedenem ogledu.
  • Reorganizirali smo lastno prodajno mrežo in z vitkejšo organizacijsko sestavo skrajšali proces odločanja. 

3652x posStrateške usmeritve opredeljujejo razvojne aktivnosti Skupine v obeh dejavnostih, zavarovalništvu in upravljanju premoženja. Njihov skupni imenovalec je osredotočenost na stranko, ki narekuje razvoj naših procesov, produktov in storitev na vseh trgih. Z napredno analitiko krepimo upravljanje podatkov in nadaljujemo digitalno preobrazbo, katere bistven del so avtomatizacija procesov in ob njej preudarna uporaba umetne inteligence ter začrtana selitev ključnih sistemov v hibridni oblak. Vse navedeno se združuje v našem prilagodljivem pristopu k stranki, ki je vse bolj personaliziran. 

Stranke razbremenjujemo in jim prinašamo dodano vrednost z razvojem storitvenih ekosistemov, v katerih imamo nosilno vlogo, in z vključevanjem naših storitev v ponudbe partnerjev v drugih panogah, kot sta bančništvo in trgovina. Avtomatizacija procesov nam skupaj z razvejenimi kanali ter prilagodljivo notranjo organiziranostjo omogoča, da stranke učinkovito podpremo tudi v ekstremnih razmerah.

zavarovalniški dejavnosti veliko pozornost namenjamo tudi preprečevanju škodnih dogodkov s preventivnim delovanjem.

dejavnosti upravljanja premoženja ob digitalizaciji poslovanja, zlasti prodajnih procesov, uveljavljamo trajnostne vidike upravljanja in naložbenih politik, s čimer uresničujemo Politiko Trajnostnega razvoja Skupine Triglav, kot je razvidno v nadaljevanju.

Poglabljanje naše osredotočenosti na stranko omogočamo z digitalizacijo poslovanja, ki se je v letu 2023 pospešeno odvijala in poenostavljala procese v Skupini z inovativnimi rešitvami. 

Uporaba umetne inteligence (UI) v Zavarovalnici Triglav in zavarovalništvu v Sloveniji je dosegla pomemben mejnik z našo inovativno nadgradnjo virtualnega asistenta TRIA. Vpeljali smo mehanizme, ki temeljijo na tehnologiji OpenAI, in so ključen dejavnik izboljšane uporabniške izkušnje. Z nadgradnjo smo izboljšali kakovost storitve, saj smo strankam ponudili naravnejšo, prilagodljivejšo in interaktivno komunikacijo. Inovacija pa je obenem Zavarovalnico Triglav umestila na vodilno mesto v regiji pri uporabi UI v zavarovalništvu.

Prenesi poglavje