Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2023

Išči po poročilu

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2023

Pripravljeni. 365.

Žiga Berlec

zavarovalni zastopnik in prostovoljni gasilec, PGD Motnik

Območje, ki ga pokrivam kot zastopnik in prostovoljni gasilec, so poplave prizadele junija in avgusta. Več tednov je bilo moje delo naporno in spanec bolj kratek, a ljudem je bilo treba pomagati, zato mi ni bilo težko. Podnevi sem kot zastopnik popisoval škodo. Nekaterim strankam je voda v objektih zalila celo nadstropje, odnesla je celotna podjetja. Nekajkrat sem ponoči in ob koncu tedna delal kot prostovoljni gasilec in tudi kot prostovoljec. Razvažali smo hrano, sanirali teren po plazovih, nadzorovali dogajanje. Nikoli ne veš, kdaj stranka ali kdo drug potrebuje pomoč. Ko pozvoni, zato ne vprašaš, zakaj, kako in kam – preprosto greš.

Aleksander Petrič

strokovni sodelavec za digitalno platformo, prostovoljni gasilec, PGD Šmarje - Sap

V dneh, ko so bile razmere zaradi ujm najtežje, sem se pridružil članom v našem prostovoljnem gasilskem društvu, kar so mi omogočili v službi. To mi veliko pomeni. Takoj ko je bil sprožen državni načrt reševanja, smo v koloni s sosednjim in drugimi regijskimi društvi odšli na pomoč v Mežico. Prečrpavali smo vodo, odstranjevali ovire, urejali in čistili kanale ter struge. Vsak tak dogodek te zaznamuje, hkrati pa spoznaš, kako nenadoma se lahko zgodi velika nesreča in da lahko pri tem pomagaš ljudem v stiski. Hvaležnost domačinov, zbranih na ulicah, ko so nas ob odhodu srčno pospremili, je več kot odtehtala vse naše napore.

Amir Duratović

višji strokovni sodelavec za škode

Ob nepričakovanih dogodkih, ki močno posežejo v življenje in prinesejo veliko materialno škodo, smo v čim krajšem času ob naših strankah. Prepričan sem v pomen prvega koraka, zato tesno sodelujem z zastopniki in primere rešujemo kot povezana ekipa. V zastopniški mreži pripravijo posodobljene podatke in informativne popise, da lahko začnem reševati primere dobro pripravljen. Vsa digitalna orodja, ki so nam na voljo, so nedvomno zelo olajšala nadzorovanje procesov in jih tudi pospešila. Za vsebine procesov pa smo še naprej odločilni ljudje.

Jan Jelenc

strokovni sodelavec za škode, Ljubljana

Prizadeta območja pregledujem z dronom, da je reševanje škodnih primerov bolj enostavno in nepristransko. Tako je bilo tudi julija in avgusta. Posebej bi izpostavil požrtvovalne vodje in dobre organizacijske rešitve. Sodeloval sem v mobilnih cenilnih ekipah na najbolj prizadetih območjih. Zastopniki, ki najbolj poznajo naše stranke, so z uporabo interne aplikacije občutno prispevali, da so škodni primeri hitreje vstopili v naš sistem. Delo nam je olajšala tudi nova rešitev, ki grafično prikazuje škodne lokacije. Pomagal sem pri koordinaciji tega projekta in vesel sem, da smo ga zaključili v pravem trenutku.

Marija Kuplen

strokovna sodelavka za škode, Murska Sobota

Avgustovske ujme so bile na območju, kjer opravljam cenitve, nekoliko blažje kot na najbolj prizadetih. Vendar se je pri nas že mesec pred tem pripetila nezgoda, ki je povzročila vrsto premoženjskih škod. S pridobljenimi izkušnjami smo nadgradili škodni proces. Delovni ritem je bil kljub temu intenziven, a smo ga olajšali z učinkovito organiziranostjo in dobro voljo v ekipi. Stalno moramo biti pripravljeni, da smo strankam v oporo, prilagajamo se jim in jim svetujemo. Zadovoljna sem, da nam je v teh težkih okoliščinah uspelo upravičiti njihovo visoko zaupanje.

Manja Pražnikar

višja strokovna sodelavka za odnose z javnostmi

V kriznih razmerah so stranke in sodelavci potrebovali številne odgovore v najkrajšem času. Nemudoma smo se odzvali in svetovali, naj prizadeti najprej poskrbijo zase, za svoje življenje, zdravje in bližnje. Pojasnila so prek novinarjev prišla v javnost in do naših strank. Obveščali smo jih o podaljšanih rokih za prijavo škod, kdaj in kako jih prijavijo. Odgovorili smo na vsa zastavljena vprašanja, odgovore pa pripravljali skupaj z našimi internimi strokovnjaki z različnih področij, kar nas je še bolj povezalo. V takih okoliščinah je uspešna le usklajena ekipa, posameznik je za dober rezultat veliko premalo.

Tadej Strnad

samostojni strokovni sodelavec za škode, Ljubljana

Vsak med nami si želi, da do množičnih škod ne bi prišlo, vendar moramo biti nanje dobro pripravljeni, zato imamo vsako leto priprave. Ključno je, da smo pri tem odprti za nove predloge in izboljšave. V digitalizirane postopke smo tako vključili nova orodja, tudi grafična, in rešitve. Na voljo so nam ažurni podatki in delovni okviri, stranke pa izbirajo med raznovrstnimi, večinoma digitalnimi kanali. Prijavo lahko izvedejo tudi fizično v naši enoti ali telefonsko, kakor jim najbolj ustreza. Ko se začne reševanje škodnih primerov, se vanj poleg cenilne vključijo tudi druge pristojne službe. Postopek sledi protokolu, ki se prilagaja posebnostim dogodka in območja.

Mitja Valek

strokovni sodelavec za škode, Celje

Moje vodilo je, da k strankam pristopim osebno, a žal ob množičnih škodnih dogodkih to ni vedno možno. V izrednem letu 2023 je bilo škodnih dogodkov nekajkrat več kot leto prej. Nekatere stranke so imele škodo celo dvakrat zapored, zlasti na Savinjskem in Koroškem. Na mojem delovnem območju smo že konec junija doživeli točo in vihar ter prve poplave, nato so se avgusta zgodile ujme. Vsem sodelavcem, zlasti zastopnikom, sem hvaležen, da so prevzeli prve kontakte s strankami. Tako so bile te bolje seznanjene z vsem potrebnim za prijavo škode in so lahko hitreje prejele odškodnino, kar je vsaj nekoliko ublažilo njihov položaj in pripomoglo, da so lažje zaživele.