Prejeto priznanje za odličnost je za mag. Martina Mikeka, dr. med., specialista ortopeda, pomembna potrditev, da se pacienti v centru počutijo vključeni, kar veliko prispeva k uspešnosti zdravljenja. V Artrosu zato ob najsodobnejši tehnologiji in strokovnem znanju v ospredje postavljajo prav odnos s pacientom. Posvečajo se mu vse od prve ambulantne obravnave skozi celovito diagnostiko, konservativno zdravljenje in operativne posege do rehabilitacije. 

Da bi izkušnje in potrebe svojih zavarovancev še bolje spoznala ter na tej osnovi razvijala svoje produkte in partnerstva, je Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, nadgradila spremljanje zadovoljstva svojih zavarovancev za dodatna zdravstvena zavarovanja. Elektronski vprašalnik tako izpolnijo že dan po obravnavi pri izvajalcu zdravstvenih storitev ali v asistenčnem centru Zdravstvena točka. Artros je bil med tistimi, ki so jih uporabniki najbolje ocenili, izjemno zadovoljstvo in najvišje ocene pa stranke podeljujejo tudi Zdravstveni točki, ki skozi celoten potek skrbi za zavarovanca in ga vodi do zaključka obravnave.