Neugodne vremenske razmere, kot so viharji, lahko prizadenejo večje površine kmetijskih nasadov. Četudi si Domen Marovt želi, da bi bila narava do njegovega nasada kakovostnega hmelja, ki se razteza na dobrih 12 hektarjih, prizanesljiva, se nanjo ne more zanesti. Hmelj prideluje na polovici površin družinske kmetije z več kot 140-letno tradicijo in sodi med večje pridelovalce v Sloveniji, ki je po pridelavi hmelja tretja v Evropi ter peta v svetu. Domnovi predniki pa so se zapisali kmetovanju že dolgo, preden je bil na tem območju zasajen prvi nasad hmelja. 

A še tako tradicionalne dejavnosti se danes srečujejo z novimi metodami. Sredi poletja 2018 smo v Zavarovalnici Triglav pri kmetijskih zavarovanjih na posevkih v Prekmurju opravili prvo poskusno cenitev z uporabo letalnikov. Zadovoljni z njenim rezultatom smo se odločili za usposabljanje svojih strokovnih sodelavcev za upravljanje manjših letalnikov in enostavnejše oglede, medtem ko bo zahtevnejše prelete in meritve opravljal naš specializirani pooblaščeni partner. Jesenskega usposabljanja sta se udeležila tudi Igor Golihleb iz Območne enote Celje (na naslovnici) in Tomaž Mazi iz Centrale, ki s sodelavci uvajata nove postopke v vsakdanjo prakso.