Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2021

Poslovanje Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav

  • Gospodarska rast je spodbudila pozitivno gibanje zavarovalne premije na trgih Skupine Triglav.
  • Premijsko rast smo dosegli na vseh zavarovalnih trgih in v vseh segmentih zavarovanj.
  • Vodilni tržni položaj smo ohranili v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji ter tržni delež izboljšali na večini zavarovalnih trgov.
  • Visoka rast poslovnega izida zaradi višjega obsega poslovanja in nižje škodne pogostnosti kot posledice pandemije covid-19.
  • Nizke ravni obrestnih mer so še naprej zniževale donosnost naložb.

Gibanje tržnih deležev in položaja Skupine Triglav po trgih v letu 2021

Trg

Tržni delež 

Gibanje tržnega deleža

Mesto 2021

Mesto 2020

Slovenija

38,6 %

+ 2,1-odstotne točke

1

1

Hrvaška

5,6 %

+ 0,3-odstotne točke

7

8

Srbija*

7,3 %

+ 0,4-odstotne točke

5

5

Črna gora

39,0 %

+ 0,3-odstotne točke

1

1

Bosna in Hercegovina

8,6 %

0,0-odstotne točke

4

4

 - Federacija BiH

9,6 %

– 0,1-odstotne točke

5

5

 - Republika Srbska**

6,6 %

+ 0,4-odstotne točke

7

7

Severna Makedonija

13,2 %

+ 0,3-odstotne točke

1

1

* Podatki za obdobje 1–9 2021.

** Upoštevana sta tržna deleža Triglav Osiguranja, Banja Luka in podružnice Triglav Osiguranja, Sarajevo, v Banja Luki.

Celotni prihodki v milijonih EUR

Sestava konsolidirane zavarovalne, sozavarovalne in pozavarovalne premije Skupine Triglav po segmentih

Kombinirani količnik Skupine Triglav

Sestava konsolidirane zavarovalne, sozavarovalne in pozavarovalne premije Skupine Triglav po trgih

Sestava naložb Skupine Triglav na 31. 12. 2021