Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2021

Kako rasteta Gozd srčnosti in zaupanje?

Kje raste Gozd srčnosti in zakaj pomlajujemo gozdove?

Naravne ujme so v zadnjih letih prizadele gozdne površine v regiji Adria, v Sloveniji skoraj dve tretjini gozdov.

Da bi prispevala k zmanjševanju posledic podnebnih sprememb in ohranjanju naravnih virov, se je Skupina Triglav pridružila pobudi Slovenskih državnih gozdov 'Pomladimo gozdove' za obnovo v ujmah poškodovanih gozdov.

V akciji 'Gozd srčnosti' je prispevala 2.500 sadik drevesnih vrst, ki jih je na pobočju pod Uršljo goro uničila vremenska ujma, in jih pomagala zasaditi. Vzporedno je potekalo javno virtualno pogozdovanje, v katerem so sodelujoči posvetili drevesne sadike svojim najdražjim.

Kje raste Gozd srčnosti?

V začetku decembra 2021 smo pomagali zasaditi 2.500 dreves za obnovo mešanega gozda pod Uršljo goro, ki ga je prizadela vremenska ujma.

 

Kako rasteta zaupanje in zadovoljstvo naših strank?

Z odzivnostjo, zanesljivostjo in enostavnostjo, udejanjanjem naših vrednot, smo v nepredvidljivem letu 2021 dosegli najpomembnejše.

  • Poslovali smo uspešno in dosegli visoko stopnjo rasti dobička.
  • Okrepili smo položaj v regiji in si začrtali ambiciozne cilje za obdobje 2022–2025.
  • Povečali smo zaupanje naših ključnih deležnikov in svojo trajnostno razvojno naravnanost v obeh temeljnih dejavnostih, zavarovalništvu in upravljanju premoženja.

Kako ostajamo predani strankam?

Benjamin Jošar

Predsednik uprave, Triglav Skladi

»Približevanje strankam smo nadgrajevali s posodobljenimi naložbenimi rešitvami ter še bolj personalizirano ponudbo. Odprli smo nov, informacijsko podprt klicni center in razširili nabor kanalov, po katerih smo na voljo z informacijami, svetovanjem ter naprednimi storitvami. Ponosni smo, da smo k vlaganju v vzajemne sklade in v segment individualnega upravljanja premoženja pritegnili tudi nove stranke.

Agilnost in digitalnost negujemo pri razvoju produktov in storitev za stranke ter nadgradnji odprte in sodelovalne kulture. Dobro gospodarjenje s podatki in krepitev digitalizacije poslovanja nam bosta omogočila, da se bomo strankam lahko še bolj približali in uresničevali njihova pričakovanja.«


Sašo Ivanović

Direktor področja upravljanja investicijskih skladov, Triglav Skladi

»Družbeno odgovorne naložbe niso le tržna niša, temveč odražajo spreminjanje družbenega okolja, potrošniških navad, življenjskega sloga in prav tako zakonodaje.

Pomena družbeno odgovornega vlaganja se zavedamo tudi v družbi Triglav Skladi, zato smo oblikovali sklad Triglav Zeleni in se pri tem zavezali, da bomo vlagali le v podjetja, ki imajo pozitivne in merljive trajnostne značilnosti. Tudi pri upravljanju ostalih skladov in upravljanju portfeljev vlagateljev je pregled trajnostnih značilnosti finančnih instrumentov postal sestavni del našega naložbenega procesa.«


Meta Berk Skok

Predsednica uprave, Triglav, Zdravstvena zavarovalnica

»V središče postavljamo stranko, njene potrebe in izkušnjo s storitvami zavarovalnice. Smo zanesljiv in odziven organizator zdravstvenih in asistenčnih storitev, s katerimi strankam omogočamo enostaven dostop do kakovostne zdravstvene obravnave. Njihovo zadovoljstvo skrbno spremljamo. Ponosni smo, da prepoznavajo naša prizadevanja in nam izkazujejo visoko zaupanje.

V razvoj vpeljujemo napredne tehnologije ter aktivno povezujemo naše partnerske zdravstvene izvajalce in druge strokovnjake. V poslovni ekosistem Triglav Zdravje redno vstopajo novi, zanesljivi partnerji, s katerimi bomo še naprej gradili visokokakovostne in celostne storitve.«


Nina Kelemen

Menedžerka trajnostnega razvoja v Skupini Triglav

»V obširnem preverjanju, pri katerem je sodelovalo blizu 2.500 zaposlenih in predstavnikov drugih osrednjih deležnikov, smo ugotovili, da uživamo njihovo visoko zaupanje, tudi ko gre za vrednotenje trajnostnih vidikov v obeh naših temeljnih dejavnostih.

Leto je bilo na področju integriranja trajnostnih vidikov v poslovanje zelo dejavno. Sprejeli smo strateške usmeritve in cilje trajnostnega razvoja, razširili smo razkritja in upravljavske procese, vidike ESG smo vključili v naložbeno politiko, prenovili smo meritve ogljičnega odtisa, v teku sta razvoj novih in nadgrajevanje obstoječih produktov in projektov, ki prinašajo okoljski in družbeni napredek.«


Gregor Kovačič

Izvršni direktor, Zavarovalnica Triglav

»Poslovna preobrazba in digitalizacija poslovanja Skupine Triglav sta povsem prežeta procesa, ki ju vodi naše osredotočanje na stranko. Njeno zaupanje gradimo s hibridnim modelom poslovanja, s čemer ji omogočimo izbiro načina medsebojnega sodelovanja in poslovanja. Naša naloga je, da jo poznamo in ji ponudimo, kar potrebuje – z modularno zasnovanimi produkti, avtomatiziranimi procesi prijave škod ter ostalimi sodobnimi digitalnimi storitvami, dostopnimi od kjerkoli.

Imamo dobro zgrajena podatkovna skladišča, ki jih bomo skupaj z zalednimi funkcijami uporabljali v obojestransko korist, tako stranke kot Skupine.«


Janko Šemrov

Izvršni direktor, Zavarovalnica Triglav

»Postopoma prehajamo s poslovnega modela, osredotočenega na klasične zavarovalniške produkte, na pretežno storitvenega. Nove rešitve so po svoji notranji zgradbi celovite, z vidika stranke pa preproste in prilagodljive. V prihodnje jih bomo širili v okviru poslovnih ekosistemov, jih vseskozi podpirali z informacijskimi in digitalnimi rešitvami ter skupnim bonitetnim sistemom.

Strankam želimo ob finančni varnosti zagotavljati učinkovito odpravljanje njihovih težav in odlično celostno izkušnjo. Njihovo zaupanje in zadovoljstvo sta tudi v preteklem letu dosegala visoke vrednosti, najvišje prav na področju asistenčnih storitev.«