Prikaz pomembnosti vsebin za deležnike in Skupino Triglav

Ekonomski vplivi
Družbeni vplivi
Okoljski vplivi
1. Kapitalska ustreznost
2. Poslovna strategija
3. Učinkovito upravljanje tveganj
4. Donosnost
5. Hitra izplačila odškodnin
6. Dolgoročno sodelovanje z dobavitelji
7. Plačni sistem in nagrajevanje
8. Zanesljivost plačil
9. Ugodne premije
10. Varnost strank
11. Zanesljivost in zaupanje v zavarovalnico
12. Poglobljene informacije o poslovanju
13. Prometna in požarna varnost
14. Obveščenost o spremembah v podjetju
15. Izobraževanje in usposabljanje
16. Odnosi med zaposlenimi
17. Dostopnost za invalide
18. Prijazen odnos do strank
19. Odgovorno, vzdržno poslovanje
20. Finančna pismenost
21. Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi
22. Inovativni produkti in storitve
23. Infrastrukturna vlaganja
24. Zdravstvena preventiva
25. Odgovorna raba naravnih virov

Prenesi celotno poglavje Trajnostni razvoj Skupine Triglav

Poglejte tudi: Naše teme