Naša vloga pri razvoju in uveljavljanju odgovornih poslovnih praks bo tudi v prihodnje dejavna. V dolgoročno vzdržen razvoj zavarovalniške in finančne industrije se vključujemo zlasti z odgovornim in celovitim upravljanjem finančnih in nefinančnih tveganj ter upravljanjem premoženja naših lastnikov in strank, k čemur nas dodatno spodbujajo tako usmeritve Združenih narodov kot standarda GRI. Obseg ključnih tem in razkritij po standardu GRI GS je razviden iz spodnje tabele ter pridobljen z deležniško analizo in analizo bistvenosti (2017). 

Bistvene teme trajnostnega razvoja

Ekonomski vplivi
 • Ekonomska uspešnost
 • Prisotnost na trgu
 • Posredni ekonomski vplivi
 • Nabavna praksa
 • Varstvo konkurence
 • Protikorupcijsko ravnanje


Družbeni vidiki
 • Zaposlovanje
 • Odnosi med zaposlenimi in vodstvom
 • Varnost in zdravje pri delu
 • Usposabljanje in izobraževanje
 • Različnost in enake možnosti
 • Pritožbeni mehanizmi za delovne prakse
 • Lokalne skupnosti
 • Nediskriminacija
 • Mehanizmi obravnavanja pritožb glede človekovih pravic
 • Preveritev dobaviteljev po socialnih kriterijih
 • Trženje in označevanje
 • Portfelj izdelkov in storitev
 • Zasebnost uporabnikov
 • Skladnost na družbeno-ekonomskem področju
Okoljski vidiki
 • Energija
 • Odpadne vode in odpadki
 • Okoljska preveritev dobaviteljev


Izpostavljene teme v odnosih z deležniki 

Deležniki
Ključne teme/interes
Stranke/zavarovanci
 • Hitra izplačila odškodnin
 • Dobro razmerje med ceno in kakovostjo zavarovalnih in finančnih produktov in storitev
 • Ugodnosti za stalne in nove zavarovance, stranke
 • Zanesljivost in zaupanje v Skupino Triglav
 • Ugodna zavarovanja in donosnost skladov Skupine
 • Izkušnje na trgu
 • Prijazen odnos do strank, zavarovancev
 • Osebni odnos s strokovnjakom
 • Inovativnost zavarovalno-finančnih produktov in storitev
 • Varovanje osebnih podatkov in skrb zanje
 • Odgovorni in čim bolj jasni pogoji zavarovalnih in finančnih storitev in produktov
Zaposleni
 • Plačni sistem in nagrajevanje uspešnosti
 • Sistem napredovanja
 • Obveščenost o pomembnih mejnikih in spremembah v podjetju
 • Poslovna strategija
 • Odnosi med zaposlenimi
 • Razmerje med zasebnim in poklicnim življenjem
 • Izobraževanje in dodatno usposabljanje
 • Varnost in zdravje na delovnem mestu
Delničarji/vlagatelji
 • Poslovna strategija
 • Poglobljene informacije o poslovanju, položaju in načrtih Skupine
 • Finančna učinkovitost, kapitalska ustreznost
 • Dividendna politika in donosi
 • Odgovorno in trajnostno naravnano poslovanje
Državni in nadzorni organi
 • Zagotavljanje kapitalske ustreznosti 
 • Varnost zavarovancev oziroma uporabnikov zavarovalnih storitev
 • Učinkovit sistem upravljanja tveganj
 • Skladnost poslovanja ter zavarovalnih in finančnih storitev in produktov
 • Izpolnjevanje vseh obveznosti javne družbe
 • Odgovorno in trajnostno naravnano poslovanje
Dobavitelji


 • Dolgoročno sodelovanje
 • Zanesljivost in pravočasnost plačil
 • Nadgradnja obstoječega sodelovanja
 • Dobavni roki, cene storitev in blaga 
 • Dobava okolju prijaznejših materialov
 • Brezpapirno poslovanje
Lokalne in širše skupnosti
 • Prometna varnost
 • Požarna varnost
 • Varovanje in skrb za zdravje
 • Soustvarjanje projektov na področju kulture, športa, preventivnega ravnanja, zdravstva, umetnosti, dobrodelnosti
 • Infrastrukturna vlaganja
 • Dostopnost do storitev za osebe z različnimi vrstami invalidnosti
 • Zavarovalniška in finančna pismenost
Mediji
 • Pregledne informacije o poslovanju, dogodkih in spremembah v Skupini Triglav
 • Informacije o zavarovalnih in finančnih produktih in storitvah
 • Sodelovanje z lokalnimi in širšimi skupnostmi
 • Razvoj in splošne teme o zavarovalništvu
 • Strokovne zavarovalniške in finančne vsebine 


Prenesi celotno poglavje Trajnostni razvoj Skupine Triglav

Poglejte tudi: Naši deležniki