Odgovoren odnos do skupnosti

Skupina Triglav je tesno vpeta v okolje, v katerem posluje, in udejanja svojo odgovornost tudi z različnimi preventivnimi aktivnostmi, prostovoljnim delom zaposlenih in partnerstvi z lokalno skupnostjo.

Preventivna dejavnost

V zavarovalniški dejavnosti je preventivna dejavnost za zmanjševanje tveganj pomembna smernica za trajnostno poslovanje. Dejavnosti na tem področju opredeljujemo z internimi akti in ukrepi.

V Skupini Triglav smo za preventivno dejavnost namenili 2,9 milijona evrov ali 9 odstotkov manj kot leto prej, v matični družbi pa 1,3 milijona evrov ali 7 odstotkov manj kot leto prej. Največji pomen smo namenili zmanjševanju tveganj za nastanek požarov. Del sredstev za poslovna darila smo že tretje leto namenili preventivnim akcijam po Sloveniji.

Obseg preventivnih vlaganj Skupine Triglav v letih 2014–2016

Obseg preventivnih vlaganj Skupine Triglav v letih 2014–2016


Delež porabe v Zavarovalnici Triglav za preventivne dejavnosti po namenu

Delež porabe v Zavarovalnici Triglav za preventivne dejavnosti po namenu


Projekti preventivne dejavnosti

Za večjo prometno varnost smo v letu 2016 izvedli naslednje projekte:

 • Za srednješolce smo z zavodom Vozim izvedli interaktivne delavnice »Še vedno vozim, vendar ne hodim« ter jim predstavili aplikacijo DRAJV za izboljšanje varne vožnje. Osebne zgodbe predavateljev – poškodovancev v prometnih nesrečah je spoznalo 11.154 dijakov na 150 delavnicah. 

 • Nadgradili smo dejavnosti mobilne aplikacije DRAJV za varno vožnjo.

 • Štiri nove nepregledne cestne odseke smo opremili z varnostnimi sistemi za preprečevanje prometnih nesreč COPS@road in v sodelovanju s podjetjem Aktivna signalizacija Korun do sedaj izboljšali varnost na 16 nevarnih odsekih. Na vseh bomo izvajali telemetrijo prometa in spremljali statistiko prometnih nesreč.

 • Nadaljevali smo več kot 35-letno tradicijo in z rumenimi ruticami opremili okoli 22.000 prvošolčkov ob vstopu v šolo. Z Javno agencijo Republike Slovenije za varnost v prometu smo za osnovne šole posneli videoserijo o varnosti v prometu. Maskota Zavarovalnice Triglav, Kuža Pazi, je na varnost v prometu opozarjala otroke, starše in voznike v več kot 60 osnovnih šolah in vrtcih. 

 • V šolskem letu 2016/2017 izvajamo mednarodni program osveščanja Safety tunes za varnost na cestah v petih slovenskih srednjih šolah v sodelovanju z AMZS. Vanj je vključenih 5.000 dijakov.

 • V AMZS Centru varne vožnje na Vranskem smo že tradicionalno organizirali izobraževalno–dobrodelna dogodka »Motoristi za motoriste«, na katerih je 209 motoristov in motociklistov osvežilo vozniško znanje in preizkusilo sposobnosti v različnih kritičnih razmerah. Sofinancirali smo nakup motoristične in reševalne opreme.

 • Podpiramo dolgoročno raziskovalno ekološko študijo za povečanje varnosti v letalskem prometu Varna vrnitev. Študija prispeva k zmanjšanju škod ob vzletanju in pristajanju letal zaradi trkov s pticami ter k varovanju biodiverzitete na območjih letališč in v okolici.

 • Sofinancirali smo postavitev zaščitnih mrež in ograj na smučarskih progah.

 • Sodelovali smo pri izvedbi varne vožnje za voznike – reševalce Zdravstvenega reševalnega centra Koroške.

 • Družba Lovćen Osiguranje, Podgorica podpira preventivne akcije v cestnem prometu.

 • V Zavarovalnici Triglav smo v sklopu projekta Skupaj umirjamo promet in v sodelovanju s podjetjem Sipronika namestili 18 prikazovalnikov hitrosti Vi vozite, v šolskih vežah pa namestili tudi 15 računalniških ekranov, prek katerih otroci in njihovi starši spremljajo statistiko prikaza hitrosti avtomobilov v okolici šol in vrtcev. 

Drugi preventivni projekti

 • V tretji vseslovenski novoletno preventivni akciji »Za boljši jutri« je Zavarovalnica Triglav podprla 23 preventivnih projektov v lokalnih skupnostih. Sredstva, ki smo jih v preteklosti namenili za poslovna novoletna darila, smo namenili gasilcem, civilni zaščiti, zdravstvu in prometni varnosti otrok v vseh 12 območnih enotah. V treh letih smo podprli več kot 70 preventivnih projektov. Med drugim smo ozaveščali javnost o uporabi defibrilatorjev in sofinancirali nakupe kar 30 avtomatskih zunanjih aparatov za oživljanje. 

 • Gorski reševalni službi Slovenije, postaja Tolmin, smo prispevali sredstva za nakup sistema za dvig in spust ponesrečencev v gorah ter dodatne medicinske opreme.

 • Člani Gorske reševalne zveze Slovenije so na otvoritvenem dogodku sedme sezone akcije Očistimo naše gore predstavili pravilno vedenje v gorah in ravnanje v primeru nesreče. Planincem je brezplačno na voljo aplikacija Gorski vodnik za spletno načrtovanje planinskih poti z več kot 4.000 vrhovi po Sloveniji, ki smo jo nadgradili v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije. 

 • Zavarovance aktivno finančno spodbujamo k vzdrževanju in izboljševanju požarnih sistemov, nakupu javljalnikov požarov in sistemov protivlomne zaščite. Vlagamo v vzdrževanje in nakupe opreme gasilskih društev. Tudi zavarovalnica Triglav Osiguranje, Beograd je sofinancirala ukrepe za zaščito pred požarom. 

 • Družba Triglav Osiguranje, Beograd je financirala preventivne ukrepe za izboljšanje ozaveščenosti rekreativnih športnikov košarkarjev pred različnimi športnimi poškodbami.

Sponzorstva in donacije

Dobro prakso podeljevanja sponzorskih in donatorskih sredstev prek razpisov ter pozivov k partnerskemu sodelovanju smo nadaljevali tudi v tem letu. Razpisi so bili objavljeni na korporativni spletni strani www.triglav.eu. Prejeli smo 1.836 vlog, od tega smo jih odobrili 36,9 odstotka. 

Sledili smo interni strategiji sponzorstev in donacij ter vrednotenju vlog z vnaprej določenimi merili, ki nam omogočajo bolj optimalen izbor in učinkovitost sponzorskih sodelovanj. Komisije, ki obravnavajo vloge, skrbijo, da so partnerstva skladna z identiteto blagovne znamke ter vrednotami Zavarovalnice Triglav. 

Gibanje obsega finančnih sredstev za sponzorstva in donacije

V Skupini Triglav smo za sponzorstva namenili 3,2 milijona evrov ali 13 odstotkov več kot v letu 2015: največji del športnim in rekreativnim projektom, nato partnerstvom na področju kulture, izobraževanja, varovanja narave in zdravstva. 

Za donacije smo namenili 302 tisoč evrov ali 3 odstotke manj kot leto prej, največ za humanitarne namene. Znesek vključuje donacijo Zavodu za družbeno odgovorne projekte Vse bo v redu. O dejavnostih zavoda poročamo v nadaljevanju poglavja.

Vrednost sponzorstev in donacij Skupine Triglav v letih 2014–2016 


2016

2015

2014

Indeks 

 

 

2016/2015

2015/2014

Sponzorstva

3.176.810

2.818.057

3.692.261

113

76

Donacije

302.141

311.280

466.861

97

67Vrednost sponzorstev in donacij Zavarovalnice Triglav v letih 2014–2016 

 

2016

2015

2014

Indeks

 

 

 

 

2016/2015

2015/2014

Sponzorstva

2.637.179

2.843.513

2.437.985

93

117

Donacije*

197.410

197.496

356.177

100

55

*Znesek vsebuje tudi donacijo za delovanje Zavoda Vse bo v redu.


Struktura sponzorstev Zavarovalnice Triglav v letu 2016 po vsebini

Struktura sponzorstev Zavarovalnice Triglav v letu 2016 po vsebini


Struktura donacij Zavarovalnice Triglav v letu 2016 po vsebini

Struktura donacij Zavarovalnice Triglav v letu 2016 po vsebini

Pretoči poglavje Trajnostni razvoj Skupine Triglav