Pravno obvestilo o spletnem mestu

Vsebino spletnega mesta (http://letnoporocilo.triglav.eu/2016/ Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav 2016) so pripravili vodilni delavci Skupine Triglav in ni pravno zavezujoča. Vsebina spletne strani ima izključno informativno naravo, zaradi česar matična družba in druge članice Skupine Triglav, njeni zaposleni ali predstavniki ne prevzemajo odgovornosti za kakršnokoli škodo v zvezi z vsebino tega spletnega mesta ali njene uporabe. Uradni podatki o poslovanju Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav so izključno podatki v Letnem poročilu Zavarovalnice Triglav in Skupine Triglav 2016, ki je objavljen na uradnem mestu obveščanja družbe skladno z veljavno zakonodajo.

Vse pravice pridržane. Uporabnik lahko uporablja vsebine spletnega mesta izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin dokumenta (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana.