Brez dobre ekipe ni uspeha 

Zgodbo o Triglavovem uspehu piše preko 5.000 zaposlenih v šestih državah. Raznolikost generacij nam prinaša prednosti in koristi. Želimo ustvarjati pogoje, ki bodo ohranili starejše generacije motivirane v pozno starost, mlajšim pa omogočili uspešen vzlet v poslovni svet.

Trajnostno poročilo Skupine Triglav 2016

Za dobro sodelovanje med generacijami in njihovo približevanje smo vpeljali več rešitev, ki bolje povezujejo zaposlene.

  • Oblikovali smo medgeneracijske delovne skupine.
  • Skrbno načrtujemo nasledstva. 
  • Izvajamo mentorstva in treninge za vodje.

Naša vitalnost se povečuje

Zadovoljstvo strank

Vrednost kazalnika naše organizacijske vitalnosti se vztrajno zvišuje. V Zavarovalnici Triglav ga merimo ga zadnjih 12 let in je v letu 2016 dosegel že 3,85. Zaposleni so ponosni, da so del Skupine Triglav, posebej rasteta njihovo zadovoljstvo s pogoji dela in z neposrednim vodenjem. Zavzeti so, vztrajni in motivirani, imajo občutek moči pri delu in si ga želijo še več. Seveda so pred nami še naloge, zlasti na področju nagrajevanja in kariernega napredovanja.Polni certifikat Družini prijazno podjetje 

K dvigu zavzetosti in zadovoljstva zaposlenih bo prispeval tudi pridobljeni polni certifikat Družini prijazno podjetje. Štirje novi ukrepi sledijo cilju lažjega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih in s tem dobri motivaciji in izboljšanemu počutju na delovnem mestu. Do konca letošnjega leta bomo prenovili tudi vrednotenje delovnih mest, kar narekujejo sodobni procesi dela v zavarovalnici, spremembe v tehnološki podpori, sistemu izobraževanja in potreba po vzpostavitvi primernejših plačnih razmerij. 

Triglav smo ljudje

Triglav smo ljudje

Zaposlene spodbujamo k zdravemu načinu življenja s programom Triglav.smo in celostno pobudo Zavarujmo zdravje.

Krovni program Triglav.smo privablja pod svoje okrilje vse več naših zaposlenih. Spodbuja tudi inovativnost in ustvarjalnost pri delu, zato obravnavamo vsako idejo in omogočamo, da se zaposleni dejavno vključujejo v uvajanje sprememb v delovnem okolju. Z različnimi projekti, dogodki in izobraževanji izobražujemo zaposlene, jim približujemo zdrav življenjski slog, ponujamo možnosti za športno udejstvovanje in aktivno preživljanje prostega časa. 

Prepoznavamo talente in prenašamo znanje med zaposlenimi

Talente prepoznavamo z več metodami, da dobijo priložnosti za rast in razvoj. Eden od učinkovitejših načinov prenašanja znanja je kroženje perspektivnih sodelavcev iz matične v hčerinske družbe in obratno. Nove sodelavce iščemo med nadarjenimi študenti, ki pri nas opravljajo strokovno prakso, in projektno sodelujemo z nekaterimi fakultetami.  

5 nagrad za zmagovalce natečaja

5 nagrad za zmagovalce natečaja
»Z idejami spodbujamo prodajo«


Usposobljeni za doseganje ciljev

Triglav smo ljudje

V skladu z zahtevami Direktive Solventnost II smo v letu 2016 ocenili usposobljenost in primernost oseb, ki nadzirajo, vodijo oziroma opravljajo delo na ključnih in poslovnih funkcijah, kar je osrednjega pomena za uresničevanje naše strategije.

A zgodba vsakega Triglavovega sodelavca se začne z zaposlitvijo, pri čemer je izjemnega pomena postopek izbire. Nadgradili smo ga s sistemskim orodjem, kompetenčnim modelom DNLA. Z njim prepoznavamo kompetence vodij, to je kombinacijo znanja, veščin in lastnosti, ki so pomembne na dobro opravljanje dela. Kompetenčni model smo vgradili tudi v novi sistem ravnanj s ključnimi in perspektivnimi sodelavci. 

Več o delu z zaposlenimi n rezultatih razvoja naših kadrov si preverite v letnem poročilu.