Deležniki in matrika bistvenosti

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav se nanaša na posamezno poslovno in koledarsko leto. Pripravljajo ga strokovne službe Zavarovalnice Triglav.  Sledimo Mednarodnim standardom računovodskega poročanja (MSRP), Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1J), Zakonu o zavarovalništvu (ZZavar-1) in mednarodnim smernicam trajnostnega poročanja GRI. Ekonomske, družbene in okoljske vplive našega poslovanja umeščamo v različna poglavja ter tako razvijamo poročanje v smeri integriranega poročila. 

V letu 2016 smo prešli na najnovejše smernice GRI – Global Standards (GS), pri čemer upoštevamo tudi posebne usmeritve za finančni sektor. Ob prehodu na novi standard smo preverili interese naših deležnikov ter obseg trajnostnega poročanja. Preverjanje smo ponovili v letu 2017, v katerem nadaljujemo poročanje po GRI GS. Obseg tem in razkritij je razviden iz GRI kazala na koncu letnega poročila.

V pričujočem letnem poročilu smo poročanje nadgradili s pregledom področij, kjer prispevamo k izpolnjevanju Ciljev trajnostnega razvoja (Sustainable Development Goals), sprejetih v Združenih narodih.Prikaz pomembnosti vsebin za deležnike in Skupino 1. Kapitalska ustreznost – Meje poročanja: znotraj in zunaj organizacije (regulatorji)
 2. Poslovna strategija in načrti – Meje poročanja: znotraj in zunaj organizacije (regulatorji, delničarji/vlagatelji)
 3. Učinkovit sistem upravljanja tveganj –  Meje poročanja: znotraj in zunaj organizacije (regulatorji)
 4. Donosnost – Meje poročanja: znotraj in zunaj organizacije (delničarji/vlagatelji)
 5. Varnost zavarovancev oz. uporabnikov zavarovalnih storitev – Meje poročanja: znotraj in zunaj organizacije (regulatorji)
 6. Zanesljivost in zaupanje v zavarovalnico – Meje poročanja: znotraj in zunaj organizacije (zavarovanci, delničarji/vlagatelji)
 7. Hitra izplačila odškodnin – Meje poročanja: znotraj in zunaj organizacije (zavarovanci)
 8. Poglobljene informacije o poslovanju in položaju Skupine – Meje poročanja: znotraj in zunaj organizacije (delničarji/vlagatelji, mediji)
 9. Prometna in požarna varnost – Meje poročanja: zunaj organizacije (zavarovanci, lokalne skupnosti)
 10. Obveščenost o spremembah v podjetju – Meje poročanja: znotraj organizacije (zaposleni)
 11. Izobraževanje in dodatno usposabljanje – Meje poročanja: znotraj organizacije (zaposleni)
 12. Odnosi med zaposlenimi – Meje poročanja: znotraj organizacije (zaposleni)
 13. Dostopnost do storitev za osebe z različnimi vrstami invalidnosti – Meje poročanja: zunaj organizacije (zavarovanci, lokalne skupnosti)
 14. Dolgoročno sodelovanje z dobavitelji – Meje poročanja: zunaj organizacije (dobavitelji in upniki)
 15. Prijazen odnos do strank – Meje poročanja: zunaj organizacije (zavarovanci)
 16. Odgovorno in trajnostno naravnano poslovanje – Meje poročanja: znotraj in zunaj organizacije (lokalne skupnosti, zavarovanci, delničarji/vlagatelji, mediji) 
 17. Finančna pismenost – Meje poročanja: zunaj organizacije (lokalne skupnosti, zavarovanci)
 18. Plačni sistem in nagrajevanje uspešnosti – Meje poročanja: znotraj organizacije (zaposleni) 
 19. Zanesljivost plačil  – Meje poročanja: zunaj organizacije (dobavitelji in upniki)
 20. Ugodne premije – Meje poročanja: znotraj in zunaj organizacije (zavarovanci, regulatorji)
 21. Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi – Meje poročanja: zunaj organizacije (lokalne skupnosti)
 22. Inovativnost zavarovalnih produktov in storitev – Meje poročanja: zunaj organizacije (zavarovanci)
 23. Skrb za okolje  – Meje poročanja: zunaj organizacije (lokalne skupnosti)
 24. Infrastrukturna vlaganja – Meje poročanja: zunaj organizacije (lokalne skupnosti)
 25. Zdravstvena preventiva – Meje poročanja: zunaj organizacije (lokalne skupnosti, Zavarovanci)
 26. Nadgradnja obstoječega sodelovanja – Meje poročanja: zunaj organizacije (dobavitelji in upniki, zavarovanci)


Pretoči poglavje Trajnostni razvoj Skupine Triglav