Izjava o nefinančnem poročanju

S poročanjem po mednarodnem standardu GRI (Global Reporting Initiative) je Letno poročilo Zavarovalnice Triglav in Skupine Triglav za leto 2017 skladno z zahtevami Evropske direktive glede razkritja nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti nekaterih velikih podjetij in skupin, sprejeti v letu 2015, ki je v slovenski pravni red vstopila v letu 2017. Zahteve po Izjavi o nefinančnem poslovanju, po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1J), tako predstavljamo skozi celotno letno poročilo  v obliki sklicev na razkritja GRI, in sicer:

  • Informacije, opis politik in rezultate politik o okoljskih, družbenih in kadrovskih zadevah, spoštovanju človekovih pravic ter zadevah, povezanih z bojem proti korupciji in podkupovanju, predstavljamo v poglavju 12. Trajnostni razvoj v Skupini Triglav.
  • Glavna tveganja, povezana s prej naštetimi področji, navajamo v poglavjih Upravljanje tveganj, 11. Razvojne in prodajne aktivnosti ter 12. Trajnostni razvoj v Skupini Triglav.
  • Opis poslovnega modela oz. modela ustvarjanja vrednosti Skupine Triglav predstavljamo v poglavju 2. Skupina Triglav in Zavarovalnica Triglav v letu 2017.
  • Opis politik raznolikosti, ki se izvajajo v zvezi z upravnimi, poslovodnimi in nadzornimi organi, je razviden v poglavju 5. Izjava o upravljanju.


Andrej Slapar
Predsednik Uprave

Uroš Ivanc
Član Uprave

Tadej Čoroli
Član Uprave

Barbara Smolnikar
Članica Uprave

Marica Makoter
Članica Uprave in delavska direktorica