Upravljanje s kapitalom

Strateške cilje upravljanja s kapitalom in kriterije dividendne politike prikazuje naslednja slika.

Strateške cilje upravljanja s kapitalom in kriterije dividendne politike prikazuje

Pretoči celotno poglavje Upravljanje s tveganji