Sistem upravljanja s tveganji

Organi odločanja, ki so vključeni v proces integriranega korporativnega upravljanja tveganj in tri obrambne linije

Organi odločanja, ki so vključeni v proces integriranega korporativnega upravljanja tveganj in tri obrambne linije