Bonitetna ocena Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav 

Skupina Triglav je z izboljšano bonitetno oceno »A« s strani obeh bonitetnih agencij, S&P Global Ratings (v nadaljevanju S&PGR) in A.M. Best, najvišje ocenjena slovenska družba v letu 2016. Ocene obeh agencij imajo stabilno srednjeročno napoved. Visoka bonitetna ocena »A« je skladna z našo strategijo (več v poglavju 4.2) ter zagotavlja Skupini Triglav ustrezen konkurenčni položaj na zavarovalnih, pozavarovalnih in finančnih trgih ter potrjuje njeno finančno moč in uspešnost poslovanja. 

Bonitetna agencija S&PGR je v letu 2016 izboljšala dolgoročno kreditno bonitetno oceno in bonitetno oceno finančne moči Skupine Triglav z »A–« na »A«. Zaradi nižjega deželnega tveganja so se izboljšale razmere na slovenskem zavarovalnem trgu, zaradi česar je izboljšala oceno poslovnega profila tveganj Skupine Triglav na oceno trden. Višje, na zelo trden, je ocenila tudi profil finančnih tveganj Skupine, razlog pa je predvsem razpršenost naložbenega portfelja Skupine. S&PGR je v svojem poročilu tudi poudarila, da ima Skupina pri svojem poslovanju zagotovljeno ustrezno pozavarovalno zaščito.

Agencija S&PGR je tudi navedla, da je bonitetna ocena »A« izključno ocena samostojnega profila kreditnih tveganj Skupine in ne vsebuje kakršnih koli zvišanj, ki bi bila posledica povezanosti Skupine z državo. Hkrati je izpostavila, da je Skupina uspešno prestala hipotetični stresni test izpostavljenosti na deželno tveganje in bi bila v primeru uresničitve tega tveganja bonitetna ocena Skupine Triglav lahko tudi višja od bonitetne ocene Republike Slovenije. 

Bonitetna agencija A.M. Best je Zavarovalnici Triglav in Pozavarovalnici Triglav Re izboljšala bonitetno oceno finančne moči z »A–» na »A« (odlično) in bonitetno oceno kreditne sposobnosti izdajatelja z »a–« na »a« (odlično). Ob tem je poudarila konstantno odlično poslovanje v zadnjih petih letih, vodilni položaj na slovenskem trgu ter Triglavovo močno blagovno znamko v regiji. Ocenjuje, da je poslovanje na domačem trgu pod vplivom sicer izboljšanih, a še vedno zahtevnih razmer ter ostre konkurence ter izpostavila dobro poslovanje na trgu pokojninskih in zdravstvenih zavarovanj. Zavarovalnica po mnenju agencije posluje s celovitim sistemom za upravljanje in selektivno prevzemanje tveganj, ki se bo po njihovih pričakovanjih nadalje izboljševal. Dvig bonitetnih ocen matične družbe je tudi posledica čvrste in tveganjem prilagojene kapitaliziranosti zavarovalnice. Pričakuje, da bo zavarovalnica ohranila preudarno upravljanje s kapitalom in dividendno politiko, ki bo podpirala ciljno kapitalsko ustreznost Skupine. Agencija je izboljšala bonitetno oceno finančne moči in kreditne sposobnosti tudi hčerinski družbi Pozavarovalnici Triglav Re na »A« ter na »a« in s tem potrdila njeno ključno vlogo pozavarovatelja vseh družb Skupine Triglav.

Pretoči poglavje Delnica in delničarji Zavarovalnice Triglav