Profil tveganosti

Sestava kapitalske zahteve v letu 2016 za Skupino Triglav

Sestava kapitalske zahteve po vrstah tveganja v letu 2016 za Skupino Triglav

Podroben profil tveganosti Skupine in Zavarovalnice bo razkrit v Poročilu o solventnosti in finančnem položaju.