Strategija in načrti Skupine Triglav

  • Skupina Triglav je v decembru 2016 sprejela novo, razvojno usmerjeno strategijo za obdobje od leta 2017 do leta 2020.
  • Ob zavarovalništvu krepimo dejavnost upravljanja premoženja.
  • Poleg dobičkonosnosti in varnosti poslovanja je bistven del strateških ciljev namenjen razvijanju novih načinov poslovanja.
  • V letu 2016 smo presegli načrtovani poslovni izid Skupine Triglav.
  • Za leto 2017 načrtujemo poslovni izid Skupine Triglav pred obdavčitvijo v višini od 70 do 80 milijonov evrov.

Uresničevanje ciljev Skupine Triglav v letu 2016

Realizacija načrtovanih ciljev v letu 2016 (v milijonih evrov)

 

Načrt 2016

Realizacija 2016

 

Poslovni izid pred obdavčitvijo

80−90

95,1

NAČRT PRESEŽEN

Obračunana kosmata zavarovalna in sozavarovalna premija

okoli 900

936,0

NAČRT PRESEŽEN

Kombinirani količnik premoženjskih zavarovanj

okoli 95 %

92,9 %

NAČRT PRESEŽEN

Načrti Skupine Triglav za leto 2017

Pomembnejši načrtovani podatki o poslovanju Skupine Triglav za leto 2017 (v milijonih evrov)


 

2014

2015

2016

Načrt 2017

Poslovni izid pred obdavčitvijo

100,4

102,5

95,1

70-80

Obračunana kosmata zavarovalna in sozavarovalna premija

888,2

919,1

936,0

okoli 930

Kombinirani količnik premoženjskih zavarovanj

96,3 %

92,8 %

92,9 %

okoli 95 %


Prikaz nove strategije Skupine Triglav 2017–2020

Strategija in načrti Skupine Triglav

Pretoči celotno poglavje Strategija in načrti Skupine Triglav